Mirror Site only. Official site  www.psychiatry.gov.my
12 April 2003 - Permai Ke Arah Akreditasi. ............. Selamat datang melayari laman web www.psychiatry.gov.my


Misi

Menyediakan perkhidmatan rawatan dan pemulihan psikiatri yang prihatin, komprehensif, berkesan dan berkualiti.

Visi

Untuk merealisasikan Hospital Permai sebagai institusi yang unggul dirantau ini dalam perkhidmatan, latihan dan penyelidikan psikiatri.

Objektif

  • Menyediakan Pusat Rujukan dengan rawatan yang lengkap, efektif dan cekap untuk menyediakan kes penyakit jiwa yang akut khusus.
  • Menyediakan rawatan pesakit luar yang lengkap, berkesan dan cekap termasuk penilaian klinik ulangkaji dan kes-kes kecemasan.
  • Menyediakan kemudahan yang mencukupi untuk pemulihan cara kerja, vokesional, pemulihan psikologi dan sosial dengan adanya perantaraan, pusat jagaan harian, bengkel perlindungan dan aktiviti-aktiviti kaunseling.
  • Menyediakan kemudahan dan bahan-bahan untuk tujuan penyediaan dan latihan kepada doktor-doktor dan paramedik

 

Laman resmi  www.psychiatry.gov.my atau Mirror Site www.psychiatry.tripod.com
Disediakan/dikemaskini pada 14/04/2003
Jawatankuasa IT Hospital Permai, Tampoi, Johor Bahru
Tel: 07-2373333 Ext 105