Make your own free website on Tripod.com


 
Mirror Site only. Official site  www.psychiatry.gov.my
12 April 2003 - Permai Ke Arah Akreditasi. ............. Selamat datang melayari laman web www.psychiatry.gov.my

 

Ke Arah Akreditasi

1. Apakah itu Akrediasi?

Satu proses penilaian taraf perkhidmatan kesihatan dengan piawaian kualiti yang telah ditetapkan oleh MSQH.

2. Apakah keistimewaan Akreditas?

 • Hospital Permai akan dapat memberikan perkhidmatan yang berkualiti.
 • Hospital Permai akan memiliki anggota yang bersifat professional dalam perkhidmatan.
 • Hospital Permai akan mempunyai kemudahan fizikal.
 • Keselamatan anggota dan pesakit.
 • Kecekapan Perkhidmatan.
 • Mempunyai tatacara yang diterima umum.
 • Telus
 • Efisyen.

Oleh itu Hospital Permai akan memberikan perkhidmatan kesihatan yang berkualiti dengan menggunakan sumber yang ada.

3. Apakah Proses Ke Arah Akreditasi?

a. Persediaan

 • Menyediakan kemudahan, melengkapkan dokumentasi dan mencapai keperluan tertentu berdasarkan standard atau piawaian umum.
 • Menilai sendiri persediaan yang ada.
 • Memperbaiki kelemahan dan kekurangan.

b. Memohon Akreditasi -> MSQH -> Penilaian

4. Siapakah yang terlibat?

Semua anggota Hospital Permai.

5. Unit mana yang terlibat?

Semua unit di Hospital Permai.

6. Apakah itu standard?

Satu tahap yang ditetapkan, merangkumi seluruh aspek organisasi unti Standard di bahagikan kepada 5 bahagian:-

 • Pengurusan dan Organisasi
 • Sumber manusia dan latihan
 • Polisi dan Protokol
 • Aktiviti meningkatkan kualiti.
 • Keperluan dan peralatan.

Setiap unit dan perkhidmatan perlu memenuhi piawaian di 5 bahagian di atas.

7. Apakah Perkhidmatan yang terlibat di Hospital Permai?

 • Governing Body and Management
 • Environmental Services
 • House Keeping Services
 • Engineering Services
 • Nursing services
 • Allied Health Professional Services
 • Medical Record Services
 • Food Services
 • Pathology Services
 • Central Sterilizing Services Unit
 • Linen Services
 • Psychiatric Services
 • Anaesthetic Services
 • Standard For General Application.

    

Laman resmi  www.psychiatry.gov.my atau Mirror Site www.psychiatry.tripod.com
Disediakan/dikemaskini pada 14/04/2003
Jawatankuasa IT Hospital Permai, Tampoi, Johor Bahru
Tel: 07-2373333 Ext 105